equilibri

Materialització d'un projecte amb accessos complexos, utilitzant tot tipus de solucions adaptades a la construcció i amb les corresponents proteccions per evitar accidents.

Estructures Estructures Estructures Estructures

Disseny, càlcul i materialització de graons fixats per testa i suport inclinat.

Estructures Estructures Estructures

Materialització d'un projecte per accedir a una torre fixa a l'exterior: suports aeris, baranes i portes reixades.

Estructures Estructures Estructures Estructures